Zarządzanie punktami końcowymi

Zarządzanie punktami końcowymi w środowisku IT zwiększa produktywność pracowników działu IT, a także użytkowników, wspiera administratorów w gromadzeniu szczegółowych danych o urządzeniach, automatyzacji wdrożeń systemów operacyjnych i oprogramowania. Pozwala na szybkie rozwiązywanie problemów użytkowników oraz na operacje na ich komputerach bez przerywania ich pracy. Systemy te integrują i pozwalają na globalne zarządzanie wszystkimi punktami końcowymi.

 

WYZWANIA

Zarządzanie punktami końcowymi pozwoli skutecznie odpowiedzieć na wyzwania:

 • Wykrywanie i inwentaryzacji komputerów i serwerów w sieci firmowej.
 • Dystrybucja systemów operacyjnych oraz oprogramowania.
 • Zdalny dostęp do stacji końcowych i zaawansowanych operacji.
 • Alertowanie w przypadku zdefiniowanych zdarzeń.
 • Power Management.
 • Monitoring użycia licencji.
 • Raportowanie działania systemów.
 • Utrzymanie odpowiednich systemów i oprogramowania na stacjach końcowych.
 • Nadmierne wykorzystywanie funkcji administracyjnych przez użytkowników

 

GŁÓWNE FUNKCJE

Wykrywanie i inwentaryzacja urządzeń. Znajduje wszystkie urządzenia w środowisku sieciowym klienta i tworzy szczegółową bazę oprogramowania i sprzętu.

Dystrybucja oprogramowania. Zdalne, ciche instalowanie oprogramowania lub utworzenie własnego portalu z oprogramowaniem dla wielu platform i urządzeń, aby uruchomić lub zmienić oprogramowanie na urządzeniu końcowym w kilka minut przy minimalnym wykorzystaniu infrastruktury, i ruchu w sieci.

Dystrybucja systemów operacyjnych. Udostępnia szablony, które pomagają IT wdrażać lub aktualizować systemy operacyjne. Pozwala IT na migrację aplikacji, profili użytkowników, a nawet sterowników.

Zdalny dostęp do urządzeń końcowych. Bezpieczne zarządzanie zdalnym komputerem za po-mocą standardowej przeglądarki i połączenia internetowego. Zdalnie włącza lub uruchamia urządzenia, a jak również aplikacje.

Panele kontrolne i raportowanie. Szybki, automatyczny dostęp do zbiorczych danych o systemach i urządzeniach w sieci firmowej lub ręczne generowanie raportów na smartfonie, tablecie lub tradycyjnych stacjach roboczych.

Zarządzanie rolami administratorów systemów. Określenie uprawnień zarządczych dla admi-nistratorów w przypadku podziału obowiązków.

Zarządzanie energią. Tworzenie polityk zarządzania oszczędzaniem energii i generowanie raportów pokazujących, w jaki sposób polityki te zmniejszyły zużycie energii.

 

PYTANIA

 • Czy masz wiele urządzeń do zarządzania, a zbyt mało czasu, aby zająć się każdym z nich?
 • Czy musisz poradzić sobie ze złożonością systemów końcowych?
 • Czy stoisz przed migracją systemów operacyjnych?
 • Czy chcesz mieć więcej kontroli i widoczności co dzieje się na końcówkach?
 • Czy potrzebujesz przygotować szybko nowe urządzenia do pracy?
 • Czy potrzebujesz szybciej trzeba wyposażać pracowników w odpowiednie narzędzia informatyczne?
 • Jak zautomatyzować działania związane z oprogramowaniem?
 • Czy jest potrzeba wykrywania urządzeń, które podłączają się do naszej sieci?