Accellion

Accellion Secure CollaborationAccellion Share

Accellion dostarcza rozwiązanie klasy enterprise do bezpiecznego współdzielenia plików, zapewniającego zgodność z polityką bezpieczeństwa firmy oraz poprawiającego wydajność pracy użytkowników.

Accellion Secure Collaboration przyśpiesza wzrost wydajności biznesu poprzez elastyczne bezpieczne możliwości współdzielenia plików przez zespoły projektowe, tworzenie wirtualnych repozytoriów danych dla użytkowników  niezależnie od roli w firmie; zawsze i wszędzie. Używając możliwości współpracy, użytkownicy biznesowi mogą łatwo tworzyć obszary robocze zapraszając współpracowników wewnętrznych lub spoza firmy to współdzielenia, synchronizacji, bezpiecznego zarządzania plikami z laptopów, desktopów oraz urządzeń mobilnych.

KLUCZOWE KORZYŚCI:

 • Bezpieczny dostęp do plików zawsze i wszędzie
 • Bezpieczne współdzielenie plików w firmie
 • Zapewnienie zgodności z polityką bezpieczeństwa
 • Podwyższone bezpieczeństwo danych
 • Zwiększona wydajność pracy
 • Skrócony czas reakcji na potrzeby rynku
 • Zredukowane koszty wsparcia IT

Współpraca wewnętrzna i zewnętrzna jest kluczowa w dzisiejszych procesach biznesowych. Ułatwia przepływ informacji, która umożliwia rozwój, marketing, sprzedaż i dostawy produktów i usług. Accellion ułatwia firmom bezpieczne dzielenie się informacjami bez względu na ograniczenia organizacyjne, zawsze i wszędzie z zapewnieniem bezpieczeństwa danych i zgodności z polityką firmy.

Zaprojektowany dla firm

System Accellion Secure Collaboration został zaprojektowany rozumiejąc, że pracownicy w ramach organizacji nie tylko potrzebują dzielić się informacjami między sobą, ale również ze swoimi partnerami, dostawcami, i innymi zewnętrznymi współpracownikami. Z takimi możliwościami współdzielenia plików, pracownicy mogą wydajnie i bezpiecznie dzielić się informacjami z wewnętrznymi i zewnętrznymi współpracownikami bez udziału firmowego DMZ.

Bez względu na to, czy firma jest w jednej lokalizacji, czy ma wiele oddziałów rozproszonych po świecie, Accellion Secure Collaboration oferuje najbardziej skalowalne i w pełni funkcjonalne rozwiązanie do współdzielenia plików dając najszerszy wybór opcji wdrożeniowych, włączając chmurę publiczną, prywatną lub rozwiązanie hybrydowe posiadające certyfikat FIPS 140-2, tak, aby zrównoważyć koszty, bezpieczeństwo oraz szybkość wdrożenia.  Pozwala również wykorzystać firmowe zasoby NFS/EMC Atmos we wdrożeniach on-premise. Firmy mogą wybrać opcję wdrożeniową, która najbardziej odpowiada ich wymaganiom dzisiaj, ale mają elastyczność zmienić opcję lub skorzystać z możliwości kombinacji w późniejszym terminie.

Łatwość obsługi

Z pomocą Accellion Secure Collaboration, użytkownicy korporacyjni korzystają z łatwego i intuicyjnego interfejsu, łatwo tworząc i dzieląc się informacjami. Używając Accellion Secure Collaboration, użytkownicy korporacyjni mogą dzielić się plikami projektów, obrazów, prezentacjami, arkuszami kalkulacyjnymi, dokumentami finansowymi, każdymi plikami i folderami do 100 GB, w łatwy, bezpieczny i szybki sposób zarówno z wewnętrzymi jak i zewnętrznymi partnerami.

Bezpieczne obszary robocze Accellion

Obszary robocze Accellion pozwalają zespołom usprawnić ich pracę i zapewnić postęp projektów umożliwiając zainteresowanym na przeglądani, komentowanie, aktualizację i przesyłanie plików.

Użytkownicy mogą także tworzyć hierarchiczne grupy robocze z tak dużym zagnieżdżeniem, jak to jest potrzebne i zarządzać uprawnieniami przydzielając każdemu członkowi zespołu lub wg grup LDAP jako Viewers, Uploaders, Contributors i Managers, w zależności od potrzebnego poziomu uprawnień. Menadżerowie mogą włączać synchronizację, dodawać i usuwać grupy robocze, edytować własności grup roboczych, wysyłać wiadomości, przesyłać i pobierać pliki, komentować, przeglądać wcześniejsze wersje i ustawiać powiadomienia. Współpracownicy (Contributors) mogą robić wszystko to, co menadżerowie oprócz usuwania grup roboczych, edytowania właściwości, właczania synchronizacji i przeglądania aktywności użytkowników. Viewers mogą pobierać pliki. Uploaders mogą wysyłać pliki i pobierać te wysłane przez Menagers i Contributors. Nie mogą pobierać plików wysłanych przez innych Uploaders. Wszyscy użytkownicy widzą obszary, do których należą na listach Wszystkie, Zarządzane i Ulubione.

 

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI:

 • Bezpieczne obszary robocze do współpracy i współdzielenia plików
 • Bezpieczna synchronizacja
 • Komentowanie plików
 • Śledzenie wersji plików
 • Powiadomienia dla użytkowników
 • Cztery poziomy uprawnień do obszarów roboczych
 • Dostęp z urządzeń mobilnych
 • Podgląd aktywności użytkowników
 • Dostosowanie grafiki do firmy
 • Integracja z LDAP
 • Wsparcie dla wielu języków

Accellion udostępnia na żądanie synchronizację współdzielonych plików korporacyjnych w obszarach roboczych, co pozwala użytkownikom na utrzymywanie aktualnych plików u wszystkich użytkowników na wszystkich urządzeniach.  Użytkownicy mają możliwość elastycznego ustawiania synchronizacji, a także korzystać z selektywnej synchronizacji ograniczającej się tylko do obszarów roboczych, które mają włączoną synchronizację i są dla nich ważne. System rozwiązuje również konflikt w przypadku przesyłania tego samego pliku prze dwóch różnych użytkowników. Kiedy taki konflikt ma miejsce, użytkownicy mogą zdecydować, czy przesłać istniejący dokument, pobrać nowy, czy przerwać synchronizację, aby zdecydować później.

Wygasłe i przypadkowo usunięte obszary robocze i pliki mogą być odzyskane, aby zapewnić ciągłość pracy. Menedżerowie (Managers) i Współpracownicy (Contributors) mogą odzyskać wygasłe i usunięte obszary robocze i ich pliki w konfigurowalnym terminie ustalonym przez administratorów.

Administratorzy mają wiele możliwości, aby dostosować Accellion dla swoich organizacji. Obszary robocze mogą żyć wiecznie, gdy administratorzy ustawią opcję “Never Expires” lub określony czas i datę ważności. Mogą klonować obszarów roboczych w celu zwiększenia wydajności pracy. Administratorzy mogą ustawić limity pamięci dla obszarów roboczych. Mogą zarządzać, kto ma uprawnienia do tworzenia i zarządzania obszarami roboczymi. Właściciel obszaru roboczego może mianować kogoś innego jako menedżera  ich obszaru roboczego.

Komentarze

Współpraca grupy jest lepsza, jeżeli zainteresowane strony mogą wypowiedzieć się na temat plików przechowywanych w obszarze roboczym. Dzięki elastycznemu systemowi Accellion, Menedżerowie i Współpracownicy mogą przeglądać, dodawać, edytować lub usuwać komentarze do plików umieszczonych w obszarze roboczym. A ponieważ zespół projektu nieuchronnie tworzy różne wersje plików, komentarze są zachowane dla wszystkich wersji pliku, umieszczane są w formie skróconej – możliwej do rozwinięcia, aby użytkownik zawsze widział czysty obszar roboczy

Powiadomienia

Informacja zwrotna jest ważną częścią każdego projektu. Dzięki powiadomieniom Accellion, menedżerowie i współpracownicy obszaru roboczego wiedzą, kiedy inni członkowie obszaru roboczego dodali pliki lub je skomentowali. Użytkownicy mogą zapisać się, aby otrzymywać powiadomienia ze wszystkich swoich obszarów roboczych

Śledzenie wersji plików|

Accellion usprawnia zarządzanie plikami poprzez monitoring każdej nowej wersji pliku dodanej do obszaru roboczego. System wyświetla ostatnią wersję pliku w obszarze roboczym, pozwalając jednocześnie na przegląd wersji poprzednich. Nowo dodany plik o tej samej nazwie jak istniejący plik jest automatycznie uznawane za najnowszą wersję.  Alternatywnie,  użytkownicy mogą również wybrać opcję menu, aby dodać “nową wersji” pliku, nawet jeśli plik ma inną nazwę.  Administratorzy mogą także określić maksymalny czasu dla różnych wersji pliku w którym są one widoczne, aby nie „zaśmiecać” interfejsu użytkownika obszaru roboczego

Wyszukiwanie

Ilość obszarów roboczych i plików przesłanych lub utworzonych w trakcie realizacji projektu może powodować trudności w odnalezieniu właściwego pliku.  Z funkcją wyszukiwania można łatwo sprawdzić wszystkie lub określony obszar roboczy, aby szybko znaleźć plik lub folder, który jest potrzebny, aby kontynuować prowadzone projekty

Bezpieczny transfer plików

Accellion Secure Collaboration obejmuje również możliwości bezpiecznego transferu plików, aby użytkownicy mogli wysyłać pliki lub foldery do 100 GB do wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców z pełnym monitoringiem i raportowaniem bezpieczeństwa danych i ich zgodności. Pliki są wysyłane jako bezpieczne linki. Oprócz  transferu plików z Accellion Secure Collaboration z konsoli web i mobilnych interfejsów, Accellion oferuje również wtyczki dla psystemów MS Outlook, Lotus Notes, SharePoint i iManage.

Synchronizacja plików kitedrive™

Accellion Secure Collaboration zawiera funkcje synchronizacji plików za pomocą Kitedrive, które umożliwiają użytkownikom biznesowym synchronizację plików i dostęp do aktualnych treści przedsiębiorstwa w dowolnym miejscu.

Synchronizacja Kitedrive łączy w sobie łatwość użytkowania jak w rozwiązaniach do synchronizacji  dla użytkowników indywidualnych z możliwością zarządzania, jakiego potrzebują przedsiębiorstwa. Wszystkie pliki umieszczone w Kitedrive są stale synchronizowane w celu zapewnienia, że użytkownicy biznesowi mają dostęp do ich zawartości na różnych urządzeniach, w trybie online i offline.  Pliki edytowane, gdy użytkownicy są w trybie offline są automatycznie synchronizowane, gdy użytkownicy przechodzą w tryb on-line. Kitedrive umożliwia także bezpieczną synchronizację plików ze współpracownikami zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Pliki mogą być przesyłane do odbiorców w postaci bezpiecznych linków.  Użytkownicy mogą również poprzez Kitedrive współdzielić zagnieżdżone obszary robocze ze współpracownikami.

Aby skorzystać z kitedrive, użytkownicy po prostu instalują klienta kitedrive na swoich urządzeniach, aby mieć pełny i zsynchronizowany dostęp do plików.

Bezpieczeństwo dla urządzeń mobilnych

Mobilna aplikacja Accellion  zapewnia łatwe bezpieczne przeglądanie i udostępnianie danych korporacyjnych na smartfony i tablety. Accellion jest jedynym rozwiązaniem klasy enterprise, które zapewnia użytkownikom biznesowym łatwy i bezpieczny dostęp do informacji z ich przedsiębiorstwa za pomocą własnego urządzenia mobilnego, zapewniając jednocześnie IT i działom bezpieczeństwa informacji możliwość kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i ich zgodności. Z aplikacją mobilną Accellion dla Apple iOS, BlackBerry oraz urządzeń z systemem Android, użytkownicy biznesowi mogą bezpiecznie przeglądać,  pobierać, zapisywać, edytować, przesyłać i udostępniać pliki w dowolnym miejscu.