MobileIron

148Największe korporacje na świecie wybrały rozwiązania MobileIron jako narzędzie służące zarządzaniu dla swojego środowiska mobilnego IT. Dostępne jako wysoce skalowalne rozwiązanie zaimplementowane w chmurze lub na lokalnych zasobach,  rozwiązania MobileIron zostały zaprojektowane od początku do zabezpieczenia i zarządzania aplikacjami mobilnymi, dokumentami i urządzeniami.

W „erze post-PC” ludzie pracują w ruchu z dala od biura. Mobilność jest kluczem do pełnej efektywności  – Jednak jest to obarczone zwiększonym ryzykiem,  tradycyjne strategie IT nie znajdują zastosowania. MobileIron pozwala na pełne wykorzystanie potencjału pracowników  i możliwości płynących z ich mobilności, jednocześnie zapewniając :

 1. Ochronę danych
 2. Natychmiastowy, bezpieczny dostęp do aplikacji I dokumentów.
 3. Ochronę prywatności, przy jednoczesnej kontroli danych firmowych.
 4. Ciągłe i efektywne wsparcie dla ewoluującego środowiska urządzeń mobilnych.
 5. Możliwość  szybkiej implementacji i elastycznego skalowania środowiska.

Rozwiązania MobileIron rozszerzają definicję zarządzania urządzeniami mobilnymi i zarządzania aplikacjami mobilnymi  (mobile device management  -MDM) (mobile app management – MAM ) o nowatorskie funkcjonalności, pomagające IT sprostać nowym wyzwaniom.

Mobilne IT wymaga nowych strategii, umiejętności i narzędzi, ponieważ musi nadążać za potrzebami i tempem zmian, dostosowanymi do trybu działania każdego użytkownika – a nie jak dotychczas, całych zorganizowanych biur.

ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI MOBILNYMI

mobileiron2Tablety i smartfony błyskawicznie stają się coraz ważniejszą i powszechniej używaną platformą  komunikacyjną i informatyczną dla firm i ich pracowników. MobileIron pozwala uprościć zadania związane z zarządzaniem i obsługą użytkowników, a także zastosować technologię chmury – zewnętrznej i prywatnej.

MobileIron Virtual Smartphone Platform – to pierwsze rozwiązanie łączące pełen zakres funkcjonalności służących zarządzaniu i kontroli kosztów.

Platforma zarządzająca MobileIron jest instalowana w łatwy sposób, jako wirtualna bądź fizyczna maszyna – wystarczy ją podłączyć do sieci, rozwiązanie jest gotowe do użycia nawet w jeden dzień.

 

Rozwiązania MobileIron pomagają rozwiązać następujące problemy :

 • Potrzeba wsparcia i obsługi dla wielu rozmaitych urządzeń i OS.
 • Rosnące koszty obsługi użytkowników mobilnych.
 • Kwestie związane z bezpieczeństwem
 • Rosnące koszty roamingu i rozmów międzynarodowych.
 • Zarządzanie aplikacjami firmowymi
 • Kontrola nad tabletami i smartfonami pracowników .

Systemy wspierane przez MobileIron

BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Zapewnij bezpieczeństwo urządzeń mobilnych, zarówno firmowych jak i prywatnych.

Mobile Device Security

Rozwiązanie Mobile Iron zapewnia firmom  orientację, jakie zasoby znajdują się na urządzeniu i jak są  wykorzystywane, co pozwala zarówno użytkownikom jak i pracownikom IT lepiej zabezpieczyć dane, kontrolując koszty bez narażenia na szwank prywatności, nawet na urządzeniach należących do pracowników

Platforma zarządzająca MobileIron jest instalowana w łatwy sposób, jako wirtualna bądź fizyczna maszyna – wystarczy ją podłączyć do sieci, rozwiązanie jest gotowe do użycia nawet w jeden dzień.

Korzyści możliwe do osiągnięcia : 

 • Łączy zarządzanie urządzeniami firmowymi I prywatnymi urządzeniami pracowników , w jednej scentralizowanej konsoli
 • Zapewnia urządzeniom przenośnym bezpieczny dostęp do zasobów przedsiębiorstwa, m.in. email, Wi-Fi i VPN.
 • Wymusza stosowania firmowych procedur bezpieczeństwa, zapewnia zgodność z polityką ochrony danych.
 • Pozwala zminimalizować ryzyko związane z kradzieżą, zagubieniem lub wycofaniem urządzenia z puli, poprzez pełne lub selektywne usuwanie danych

Zarządzanie Aplikacjami

Jedną z unikatowych cech rozwiązań MobileIron, jest podejście do zarządzania aplikacjami mobilnymi dla użytkowników biznesowych. Wbudowany moduł App Storefront zapewnia zarówno łatwą jak i bezpieczną metodę udostępniania i dostarczania aplikacji w całej organizacji.

MobileIron’s Enterprise App Storefront posiada trzy kluczowe funkcjonalności : 

 • mobileiron5Dystrybucja aplikacji mobilnych
 • Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych
 • Inwentaryzacja aplikacji