Pakiet Altiris® Asset Management Suite™ wspomaga zaawansowaną inwentaryzację, śledzenie i zarządzanie informacjami o fizycznych, finansowych i innych, umownych zasobach w aspekcie infrastruktury IT. Pozwala zbudować pełny obraz powiązań i mechanizmów użycia zasobów IT , na każdym etapie ich funkcjonowania w przedsiębiorstwie – od zakupu i instalacji, po ich utylizację. Ułatwia identyfikację potencjalnych oszczędności (sprzęt, licencje ), wypełnić wymagania audytowe , a także określić kierunek decyzji biznesowych.

Kluczowe korzyści

  • Wprowadzenie SLA, zmniejszenie operacyjnych kosztów zarządzania i zwiększenie jakości usług
  • Wyeliminowanie problemów z dystrybucją oprogramowania i systemów operacyjnych komputerów
  • Obniżenie kosztów wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania.
  • Automatyczna aktualizacja informacji o dostępnych zasobach IT i dokładne określenie odpowiedzialności za powierzone zasoby.
  • Poprawienie jakość informacji w CMDB i obniżenie ryzyka związanego ze zmianami w infrastrukturze
  • Wzrost wskaźnika ROI dla inwestycji w infrastrukturę IT oraz możliwość precyzyjnego określania budżetu.
  • Konsolidacja umów serwisowych oraz maintenace’u na oprogramowanie.
  • Poprawa efektywności wykorzystania dostępnych zasobów poprzez automatyzację zadań administracyjnych
  • Obniżenie czasu przestoju stacji roboczych poprzez automatyzację zadań serwisowych.
  • Automatyzacja i faktyczna realizacja procedur dla instalacji oprogramowania