WiFi i zarządzanie siecią bezprzewodową

Ciągłość pracy i dostęp do danych/systemów IT w organizacji to jedno z najważniejszych wyzwań zespołów IT. Dzisiejszy pracownik używa często telefonu, tabletu, komputera, w tym również urządzeń prywatnych w ramach swoich obowiązków służbowych, często łącząc wszystkie te urządzenia do lokalnej sieci WiFi, kiedy przebywa w biurze. Magazyny firm produkcyjnych czy logistycznych, hale produkcyjne opierają się o systemy ERP, które są niezbędne w procesach biznesowych organizacji. Jaki wpływ na biznes, może mieć brak dostępu użytkowników do aplikacji firmy, brak poczty email, brak kalendarza ze spotkaniami czy brak połączenia czytnika kodów QR z systemem ERP? Aby sprostać tym wyzwaniom konieczne jest stworzenie punktów dostępu do sieci firmowej i Internetu.
 

WYZWANIA

Budowa bezprzewodowej sieci firmowej wymaga szczegółowego projektu i powinna opierać się na co najmniej na kilku zasadniczych punktach:

 • Dokładne rozmieszczenie punktów dostępowych opartych o konstrukcję pomieszczeń i potrzeby organizacji.
 • Symulacja siły i zasięgu sygnału w całej lokalizacji na podstawie projektu lub pomiaru parametrów i korekty rozmieszczenia punktów WiFi, kiedy struktura pomieszczeń już istnieje.
 • Zaplanowanie parametrów ustawień punktów dostępowych.
 • Wstępne opracowanie polityk bezpieczeństwa sieci WiFi.
 • Pomiar prędkości transmisji w przypadku kiedy struktura pomieszczeń już istnieje.

Dobór optymalnego rozwiązania powinien być zoptymalizowany pod względem kosztów i funkcjonalności systemu. Rozwiązanie powinno spełniać wszystkie założenia związane z bezpieczeństwem i ciągłością pracy usług. Ważnym elementem jest możliwość centralnego zarządzania całością sieci WiFi wraz z identyfikacją zagrożeń oraz zakłóceń. Nie mniej istotna jest także redundancja połączeń i usług. Wskazane jest również aby nowo powstała sieć w jak największym stopniu integrowała się z systemami zapewniającymi bezpieczeństwo danych i użytkowników.
 

GŁÓWNE FUNKCJE

 • Identyfikacja, monitoring i izolacja nieautoryzowanych punktów dostępowych.
 • Identyfikacja prób nieautoryzowanego dostępu do sieci bezprzewodowej i namierzanie wektorów ataku.
 • Monitoring źródeł zakłóceń sygnału radiowegoyCiągłe monitorowanie parametrów i wydajności całej sieci bezprzewodowej, sygnalizację awarii lub zagrożeń.
 • Centralna konfiguracja parametrów punktów dostępowych.
 • Wdrożenie polityki dostępowej dla poszczególnych urządzeń i użytkowników.

 

PYTANIA

 • Ile kosztuje godzinna przerwa w funkcjonowaniu Twojej firmy?
 • Czy jesteś wstanie monitorować i zarządzać wszystkimi elementami Twojej sieci firmowej za pomocą jednego narzędzia?
 • Czy pracownicy maja dostęp do sieci wszędzie tam gdzie było by to dla nich korzystne?