Symantec PGP – szyfrowanie

PGP™ Drive Encryption firmy Symantec powered by PGP™

Wysoka wydajność szyfrowania całych dysków w stacjach roboczych,
komputerach przenośnych i serwerach.
PGP_Desktop

Korzyści :• Ograniczenie ryzyka utraty lub kradzieży poufnych danych — wysoka wydajność pełnego szyfrowania dyskóww stacjach roboczych, komputerach przenośnych i serwerach.• Zapewnienie odpowiedzialności i zgodnościpojedyncza, umożliwiająca rozbudowę konsola umożliwiadefiniowanie, obsługę i egzekwowanie politykibezpieczeństwa szyfrowania oraz monitorowanie zdarzeń i generowanie raportów• Uproszczone korzystanie na co dzień — minimalne koszty wsparcia technicznego, administracji i konserwacji.• Łatwa obsługa —użytkownicy mogą kontynuować pracębez przeszkód. Oprogramowanie automatycznie szyfruje iodszyfrowuje dane w czasie rzeczywistym bez wpływu na wydajność użytkowników.
Korzyści :
Ograniczenie ryzyka utraty lub kradzieży poufnych danych — wysoka wydajność pełnego szyfrowania dyskóww stacjach roboczych, komputerach przenośnych i serwerach.
Zapewnienie odpowiedzialności i zgodnościpojedyncza, umożliwiająca rozbudowę konsola umożliwiadefiniowanie, obsługę i egzekwowanie politykibezpieczeństwa szyfrowania oraz monitorowanie zdarzeń i generowanie raportów
Uproszczone korzystanie na co dzień — minimalne koszty wsparcia technicznego, administracji i konserwacji.
Łatwa obsługa —użytkownicy mogą kontynuować pracębez przeszkód. Oprogramowanie automatycznie szyfruje iodszyfrowuje dane w czasie rzeczywistym bez wpływu na wydajność użytkowników.

Kompleksowe szyfrowanie dysków
Ochrona danych poufnych, własności intelektualnej, informacji umożliwiających identyfikację (PII) i osobistych informacji medycznych (PHI) na komputerach przenośnych, stacjach roboczych i urządzeniach wymiennych przed utratą lub kradzieżą to kluczowe wyzwanie dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Ujawnienie poufnych danych może spowodować utratę własności intelektualnej, karę grzywny i
skutki prawne, a także może negatywnie wpłynąć na reputację firmy i marki. Oprogramowanie PGP™ Whole Disk Encryption firmy Symantec™ zapewnia firmom kompleksowy, wieloplatformowy, wydajny system szyfrowania wszystkich danych (plików użytkownika, plików wymiany, plików systemowych, ukrytych i innych) na dyskach stacji roboczych, komputerów przenośnych i serwerów. Zaszyfrowane dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia skuteczne zabezpieczenie własności intelektualnej, danych
klientów i partnerów oraz marki.

Proste. Szybkie. Bezpieczne. Łatwe w rozbudowie. Szybkie, proste wdrożenie – w ciągu kilku tygodni można zainstalować funkcje ochrony w tysiącach komputerów przenośnych. Szyfrowanie dysków twardych, urządzeń pamięci masowej USB i plików. Obsługa systemów Windows®, Mac OS® X, Red Hat® i Ubuntu®.
Proste odzyskiwanie danych — elastyczne, łatwe odtwarzanie informacji, w tym zapomnianych haseł. Oprogramowanie obsługuje odtwarzanie danych po awarii i planowanie działań, a także jest zgodne z innymi produktami do odzyskiwania. Wygodna obsługa —szyfrowanie w tle z możliwością ograniczenia zużycia zasobów. Mniejsza liczba haseł do zapamiętania dzięki jednokrotnemu logowaniu (SSO) w systemie Windows. Prosta, bezpieczna obsługa na co dzień — scentralizowana polityka, zarządzanie kluczami i jedna konsola raportów z interfejsem WWW do zarządzania wszystkimi klientami. Możliwość wykorzystania dotychczasowej infrastruktury dzięki integracji z protokołem Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Silne szyfrowanie — funkcje zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniach i szybkości, zgodne z wieloma standardami kryptograficznymi.
Łatwa rozbudowa — oprogramowanie umożliwia dodanie funkcji szyfrowania urządzeń przenośnych, poczty elektronicznej, serwerów plików oraz innych aplikacji kryptograficznych.
Szybka instalacja Elastyczne formaty MSI i PKG są zgodne z większością narzędzi do szybkiej instalacji, takich jak Systems Management Server®, ZENworks® oraz Altiris®. Obsługa wielu platform: oprogramowanie chroni systemy Windows (w tym Windows Server®), Mac OS X (w tym środowisko Boot Camp®) i Linux® (Ubuntu, Red Hat). Wdrażanie niewidoczne dla użytkowników. Obsługa oprogramowania Casper® oraz innych narzędzi dotworzenia kopii zapasowyc

PGP Universal™ Server firmy Symantec™ Zarządzanie wieloma aplikacjami do szyfrowania za pomocą jednej konsoli

Oprogramowanie PGP Universal Server™ firmy Symantec oferuje organizacjom pojedynczą konsolę do zarządzania wieloma aplikacjami do szyfrowania należącymi do platformy szyfrowania firmy Symantec™.
Działy informatyczne mogą zarządzać użytkownikami, automatyzować czynności administracyjne i wprowadzać zasady dotyczące ochrony ważnych danych oraz unikania strat finansowych, konsekwencji prawnych lub naruszenia reputacji wynikających z ujawnienia informacji. Korzyści
Uproszczone zarządzanie użytkownikami -dodawanie kont użytkowników i przypisywanie zasad zabezpieczeń bez działań ze strony administratora. Egzekwowanie zasad zabezpieczeń – ochrona danych i automatyzacja zadań administracyjnych dzięki centralnie zarządzanej polityce. Szybsza instalacja – wykorzystanie tej samej infrastruktury w celu zapewnienia większego zasięgu ochrony. Ograniczenie kosztów i złożoności — nadzorowanie operacji z poziomu pojedynczej, ujednoliconej konsoli.

Scentralizowane administrowanie umożliwiające ochronę danych przedsiębiorstwa. Podstawą kompleksowej strategii ochrony danych jest plan zabezpieczenia ich na wielu płaszczyznach. Niektóre firmy rozpoczynają takie działania od szyfrowania dysków, aby rozwiązać krótkoterminowe problemy ze zgodnością, dodając z czasem funkcje ochrony poczty elektronicznej i plików. Zapobiegliwi kierownicy działów informatycznych wiedzą, że wdrożenie rozwiązań opartych na wielu punktach ochrony może prowadzić do trudności podczas zarządzania. Wraz z upływem czasu złożoność i liczba zadań administracyjnych stale rosną. Oprogramowanie PGP Universal Server™ firmy Symantec oferuje organizacjom pojedynczą konsolę do zarządzania wieloma aplikacjami do szyfrowania należącymi do platformy szyfrowania firmy Symantec™. Działy informatyczne mogą zarządzać użytkownikami, automatyzować czynności administracyjne i wprowadzać zasady dotyczące ochrony ważnych danych oraz unikania strat finansowych, konsekwencji prawnych lub naruszenia reputacji wynikających z ujawnienia informacji.

Oprogramowanie Universal Server o oferuje następujące
Korzyści :
• Centralna administracja —zarządzanie wieloma
aplikacjami do szyfrowania firmy Symantec przy użyciu
pojedynczej konsoli.
• Egzekwowanie zasad — centralna polityka pozwala na
automatyzację czynności administracyjnych i skuteczne
stosowanie mechanizmów ochrony.
• Raporty i dzienniki — pełny wgląd w aktualny stan
ochrony danych ułatwia nadzór nad środowiskiem.
• Zarządzanie kluczami — tworzenie, dystrybuowanie i
przechowywanie kluczy szyfrowania i zapewnienie
organizacji możliwości odzyskiwania danych.
Zgodność z przyszłymi potrzebami
Dzięki oprogramowaniu Universal Server organizacja może
wdrożyć jedną aplikację spełniającą aktualne wymagania, a
następnie dodawać kolejne produkty zgodnie z potrzebami.

PGP™ Desktop Email firmy Symantec™

PGP_Desktop_email

Szyfrowanie poczty elektronicznej w stacjach roboczych i komputerach Przenośnych.

Zabezpieczenie poufnych informacji w wiadomościach e-mail za pomocą centralnie zarządzanego rozwiązania opartego na stacjach roboczych. Poczta elektroniczna stała się najważniejszym systemem komunikacji biznesowej, ponieważ umożliwia firmom
skuteczne porozumiewanie się z klientami i partnerami. Niestety, niezabezpieczone wiadomości e-mail są przesyłane przez Internet w postaci jawnego tekstu, co stanowi poważne zagrożenie dla najważniejszych zasobów: danych dotyczących
klientów i finansów, tajemnic handlowych oraz innych zastrzeżonych informacji. Ujawnienie tych danych może spowodować straty finansowe lub konsekwencje prawne i
negatywnie wpłynąć na reputację marki. Program PGP™ Desktop Email firmy Symantec™ zapewnia przedsiębiorstwom automatyczne, niewidoczne dla użytkowników rozwiązanie do szyfrowania, które pozwala zabezpieczyć wewnętrzne i zewnętrzne poufne wiadomości e-mail. Organizacje mogą zminimalizować ryzyko naruszenia integralności danych i spełnić wymagania partnerów oraz zapewnić zgodność z przepisami w zakresie ochrony i
poufności informacji.
Korzyści
• Łatwa, automatyczna obsługa — ochrona poufnych
wiadomości e-mail i załączników przy minimalnych zmianach sposobu korzystania z komputera.
• Egzekwowanie zasad zabezpieczeń — automatyczne,
spójne stosowanie centralnie zarządzanych reguł ochrony
danych.
• Szybsze wdrożenie wdrożenie — zautomatyzowany proces instalacji i
konfiguracji.
• Ograniczenie kosztów operacyjnych — pełna
automatyzacja i centralne zarządzanie zasadami
szyfrowania poczty elektronicznej, użytkownikami,
kluczami i konfiguracjami za pomocą oprogramowania PGP
Universal™ Server firmy Symantec™

Zaawansowane, kompleksowe szyfrowanie poczty e-mail
Oprogramowanie Desktop Email oferuje wszystkie funkcje
szyfrowania niezbędne do ochrony firmowej poczty e-mail w
ramach jednego, łatwego w obsłudze i prostego w zarządzaniu
rozwiązania. Umożliwia organizacjom automatyczne
zabezpieczenie komunikacji elektronicznej — od klienta
pocztowego nadawcy po oprogramowanie odbiorcy i na
wszystkich etapach pomiędzy nimi — przy użyciu centralnie
zdefiniowanego, opartego na zasadach mechanizmu
szyfrowania. Rozwiązanie Desktop Email obsługuje
najważniejsze standardy zabezpieczeń poczty elektronicznej i
doskonale współdziała z większością popularnych systemów
ochrony wiadomości e-mail, z których korzystają odbiorcy.
Jeśli odbiorca nie ma klienta pocztowego obsługującego.
szyfrowanie, nadawca może zaszyfrować dokumenty w postaci
pakietu programu PGP™ Self-Decrypting Archive firmy
Symantec™, a następnie wysłać chroniony plik jako zwykły
załącznik poczty e-mail. Organizacje mogą także dodać
program PGP Universal™ Gateway Email firmy Symantec™ w
celu obsługi poczty przez sieć WWW i szyfrowania
dokumentów PDF.

Egzekwowanie zasad zabezpieczeń
Politykę bezpieczeństwa można określić na podstawie
nadawcy, odbiorcy, domeny odbiorcy, słów kluczowych lub
treści, a poufne wiadomości można zabezpieczać
automatycznie bez żadnych zmian w sposobie pracy
użytkowników. Definicje zasad można ustawiać i kontrolować
przy użyciu oprogramowania Universal Server.
• Sterowanie zasadami w trybie offline —egzekwowanie
polityki w przypadku niepołączonych użytkowników przez
kontrolowanie poczty, kiedy oprogramowanie Universal
Server jest niedostępne dla klienta rozwiązania Desktop
Email.
• Sterowanie klientami — ograniczanie dostępu do funkcji,
takich jak opcjonalne przyciski ręcznego szyfrowania i
podpisywania, oraz udostępnianie ich użytkownikom i
egzekwowanie powiązanych zasad.
• Zaawansowane możliwości uwierzytelniania —
mechanizm uwierzytelniania dwuskładnikowego za
pomocą kart inteligentnych.

Łatwa, automatyczna obsługa
Po zainstalowaniu rozwiązanie Desktop Email działa w sposób
niewidoczny dla użytkowników, którzy mogą bez przeszkód
kontynuować pracę. Oprogramowanie automatycznie chroni
wiadomości w tle, dzięki czemu użytkownicy nie zapominają o
zabezpieczeniu poczty i załączników.
• Automatyczne zabezpieczenia wiadomości —
rozwiązanie szyfruje, odszyfrowuje, podpisuje cyfrowo i
weryfikuje wiadomości zgodnie z poszczególnymi lub
centralnie zarządzanymi zasadami.
• Bezpieczne dostarczanie wiadomości e-mail bez użycia
klientów — w przypadku instalacji wraz z
oprogramowaniem Gateway Email wiadomości są
bezpiecznie dostarczane do zewnętrznych użytkowników,
którzy nie korzystają z systemu szyfrowania poczty.
• Wiele sposobów ochrony dany danych — ochrona poufnych
informacji podczas ich przesyłania dzięki programom PGP

Zarządzanie za pomocą oprogramowania Universal Server

Rozwiązanie Desktop Email można zainstalować i obsługiwać
w scentralizowany sposób przy użyciu oprogramowania
Universal Server, które umożliwia organizacjom łatwe
ustanawianie i egzekwowanie zasad zabezpieczeń danych w
przedsiębiorstwie