Monitorowanie i zarządzanie cyber-bezpieczeństwem i zgodnością

Cyber-bezpieczeństwo organizacji,jej pracowników, systemów i danych jest złożonym zagadnieniem, do realizacji którego stosowane jest wiele, często specjalistycznych narzędzi, administrowanych przez wyspecjalizowane osoby. Z drugiej jednak strony każda organizacja potrzebuje szerszej perspektywy – spójnej i całościowo prowadzonej polityki bezpieczeństwa, a także możliwości monitorowania i reagowania na wyższym, ogólniejszym poziomie, niż tylko pojedynczych rozwiązań. Dodatkowym czynnikiem komplikującym sytuację i przemawiającym za automatyzacją i integracją narzędzi, są trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych administratorów i specjalistów ds. bezpieczeństwa.

 

W UPROSZCZENIU

Zarządzanie hasłami, dostępem i tożsamością pozwala odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jak korelujesz zdarzenia bezpieczeństwa z różnych obszarów infrastruktury?
 • Czy szybko jesteś w stanie reagować na pojawiające się ważne alerty?
 • Czy zasoby kadrowe organizacji są wystarczające by radzić sobie z administrowaniem, monitorowaniem i reagowaniem w wielu oddzielnych narzędziach cyber-bezpieczeństwa?

 

W SKRÓCIE

Trudno jest zapewnić kompleksowo odpowiednio wysoki poziom zabezpieczenia organizacji i wprowadzić spójną politykę bezpieczeństwa zmagając się z tak powszechnymi dziś brakami wykwalifikowanych kadr, oraz gdy administratorzy IT i zespoły bezpieczeństwa muszą zajmować się zbyt wieloma narzędziami.

 

ROZWINIĘCIE

Producenci rozwiązań cyber-bezpieczeństwa starają się kłaść coraz większy naciskna uproszczenie administrowania i jak największą integrację dostarczanych narzędzi. Wprowadzane technologie integracyjne pozwalają zbierać i normalizować dane z wielu narzędzi, wymieniać je między narzędziami, a także filtrować i przekierowywać do innych narzędzi. Przykładem jest SIEM czy SOAR, najczęściej w operacyjnych centrach bezpieczeństwa (SOC) w organizacjach odpowiadających za monitorowanie i reagowanie lub w działach ząrzdzania ryzykiem lub bezpieczeństwem informacji, zajmujących się zapewnieniem zgodności z politykami bezpieczeństwa organizacji oraz z regulacjami dla poszczególnych rynków i branż.

 

KORZYŚCI

 • Większa integracja i automatyzacja procedur związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem.
 • Zbieranie, normalizacja i przesyłanie odpowiednich informacji do właściwych odbiorców: systemów lub działów organizacji.
 • Minimalizacja ryzyka naruszenia zgodności z obowiązującymi politykami i regulacjami.
 • Łatwiejsze monitorowanie zdarzeń zbieranych w wielu narzędziach IT i cyber-bezpieczeństwa.
 • Szybsze wykrywanie i reagowanie na ważne alerty i zdarzenia w domenie bezpieczeństwa.

 

PYTANIA

 • Jak zapewnisz dostęp do kluczowych systemów i danych jedynie właściwym osobom?
 • Jak możesz potwierdzić tożsamość osób korzystających z ważnych zasobów?
 • Czy ograniczysz dostęp do informacji do tylko niezbędnego poziomu?
 • Czy możesz bezpiecznie udostępniać zasoby i dane także na zewnątrz?
 • Jak poradzisz sobie z problematyką tzw. Shadow IT?