E-usługi dla Mazowsza

28 sierpnia ogłoszony został konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oś priorytetowa: Wzrost e-potencjału Mazowsza.

W ramach tych konkursów dofinansowanie mogą uzyskać m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • administracja rządowa
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia

Przykładowe rodzaje projektów.

 • poprawa funkcjonalności i dojrzałości usług publicznych, integracja usług, rozwój infrastruktury informatycznej, wsparcie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, podpisu elektronicznego, rejestrów publicznych, rozwój aplikacji i systemów bazodanowych
 • działania w zakresie informatyzacji służby zdrowia, w zakresie świadczenia usług on-line, jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji

Założenia projektu:

 • wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego
 • maksymalny poziom dofinansowania – 80%
 • minimalna wartość dofinansowania – 500 000 PLN
 • maksymalna wysokość dofinansowania projektu – 8 000 000 PLN,  z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach partnerstwa
 • wydatki na zakup środków trwałych nie mogą przekroczyć 50% wszystkich wydatków kwalifikowanych
 • termin składania wniosków – 30 października 2015

 

Jeśli mają Państwo potrzeby, które chcieliby Państwo zrealizować ze wsparciem funduszy europejskich, prosimy o kontakt mailowy: fundusze@damiko.plE-usługi dla Mazowsza

28 sierpnia ogłoszony został konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oś priorytetowa: Wzrost e-potencjału Mazowsza.

W ramach tych konkursów dofinansowanie mogą uzyskać m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • administracja rządowa
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia

Przykładowe rodzaje projektów.

 • poprawa funkcjonalności i dojrzałości usług publicznych, integracja usług, rozwój infrastruktury informatycznej, wsparcie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, podpisu elektronicznego, rejestrów publicznych, rozwój aplikacji i systemów bazodanowych
 • działania w zakresie informatyzacji służby zdrowia, w zakresie świadczenia usług on-line, jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji

Założenia projektu:

 • wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego
 • maksymalny poziom dofinansowania – 80%
 • minimalna wartość dofinansowania – 500 000 PLN
 • maksymalna wysokość dofinansowania projektu – 8 000 000 PLN,  z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach partnerstwa
 • wydatki na zakup środków trwałych nie mogą przekroczyć 50% wszystkich wydatków kwalifikowanych
 • termin składania wniosków – 30 października 2015

 

Jeśli mają Państwo potrzeby, które chcieliby Państwo zrealizować ze wsparciem funduszy europejskich, prosimy o kontakt mailowy: fundusze@damiko.pl